Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon footerfacebookiconyoutube icon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 
Ważna informacja dla osób planujących spotkanie konsultacyjne z radcą prawnym w Urzędzie Miejskim w Bychawie. 
Bezpłatne konsultacje przeniesiono z czwartku (4 sierpnia) na wtorek (2 sierpnia), w tych samych godzinach 15.15 - 17.15 w pokoju przy punkcie obsługi interesanta na parterze.
Za utrudnienia przepraszamy. 

Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020  ogłasza nabór kandydatek do projektu pod tytułem: Kluby Kobiet Aktywnych 60+ jest realizowany na terenie gminy Bychawa,  Cyców, Nałęczów i Radecznica

Kluby Kobiet Aktywnych to pomysł zakładający działania służące ułatwieniu dostępu do kultury i sztuki kobietom z gmin : Nałęczów, Bychawa, Radecznica i Cyców woj. lubelskiego.

W ramach projektu organizowane będą warsztaty artystyczne, warsztaty ruchowej ekspresji, warsztaty rozwojowe, warsztaty kulturoznawcze z zakresu sztuki jedzenia, wyjazd kulturalny do Warszawy -Muzeum Powstania Warszawskiego oraz do Teatru.

Więcej: Kluby Kobiet Aktywnych 60+ ogłasza nabór do projektu

Bychawa, dnia 11 lipca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

 

 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 22 lipca 2016 r. do 23 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o opublikowaniu ww. projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Więcej: OBWIESZCZENIE             o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium...