Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube icon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele,

Wychowawcy i Rodzice,

Drodzy Uczniowie

 

Szanowni Państwo,

kończy się rok szkolny 2014/2015, rok wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozpoczynające się wakacje to okres wypoczynku a także zbierania sił i energii na dalszą naukę.

 

Drodzy Uczniowie i Absolwenci,

z całego serca gratuluję Wam wiedzy i umiejętności, które zdobyliście w mijającym roku szkolnym. Gratuluję osiągniętych wyników i godnej postawy, która jest wspaniałą nagrodą dla Waszych nauczycieli. Życzę Wam, aby wakacje były okresem dobrego i bezpiecznego wypoczynku, chwilami radości i miłych przygód.

 

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,

składam serdeczne podziękowania za codzienny trud i twórczą pracę dydaktyczną i wychowawczą, za zaangażowanie i wytrwałość. Dziękuję za podejmowane starania, by codzienne spotkania z uczniami były okazją do rozbudzenia ciekawości światem, do zdefiniowania i pielęgnacji zainteresowań. To dzięki Wam, uczniowie są wzbogacani w uczucia nieprzemijającej wartości dobra, prawdy i piękna.

Wszystkim nauczycielom życzę, by ze swojego trudu pedagogicznego czerpali wiele radości, satysfakcji, chęci do pracy twórczej oraz dużo wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

Pragnę podziękować również Rodzicom za to, że podejmujecie trud współpracy ze szkołą dla dobra Waszych dzieci.

 

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Bychawy

/-/ Janusz Urban

24 czerwca 2015 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
4. Stan przygotowania inwestycji gminnych.
5. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Krzczonów oraz z Gminą Wysokie w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Krzczonów i Gminy Wysokie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie.
2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
3. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2015 r. (czwartek ) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
b) udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
2. Sprawy bieżące.


25 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 14.45 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Wręczenie nagrody Gminy Bychawa za upowszechnianie kultury.
6. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  • c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • d) zawarcia porozumienia z Gminą Krzczonów oraz z Gminą Wysokie w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Krzczonów i Gminy Wysokie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie,
  • e) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bychawie,
  • f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
  • g) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń