Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube iconfooterfacebookicon
www przycisk wirtualny spacer

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 
31 sierpnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące pieszych poruszających się po terenie niezabudowanym. Każdy, niezależnie od wieku, kto od zmierzchu do świtu chodzi po takiej okolicy będzie musiał być wyposażony w odblaski. Zmiana przepisów ma poprawić bezpieczeństwo pieszych: każdego roku wielu z nich ginie z powodu niezauważenia ich przez kierujących pojazdami.
2014-09-01 14.09 odblask
Zmiana przepisów dotyczy osób pieszych, które poruszają się poza obszarem zabudowanym. Dotychczas przepis ten nakazywał używanie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym dzieciom do 15 roku życia. W ostatni dzień sierpnia nastąpiła zmiana, która mówi nam już o wszystkich pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym. Wszystkie takie osoby mają obowiązek używania odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.
Pieszy będzie mógł poruszać się bez odblasków, jeżeli jest wyznaczona dla niego droga/chodnik lub będąc w strefie zamieszkania. W innym przypadku w razie braku odblasków policjant może ukarać nas mandatem.

Burmistrz Bychawy informuje, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 rozpoczyna się nowy okres stypendialny.

Uczniowie zamieszkujący teren Gminy Bychawa, w ramach pomocy materialnej mogą ubiegać się o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Jednocześnie miesięczny dochód w rodzinie ucznia na osobę nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Więcej...

Uwaga! Po Dożynkach Gminnych w Bychawie znaleziono czarną dziewczęcą bluzę z kapturem. Na bluzie nadrukowane są błyszczące gwiazdki, rozmiar S. Kieszeń z przodu. Osoba, która ją zgubiła może się zgłosić po odbiór do Urzędu Miejskiego pok. nr 10, tel. 81 56 60 144.