Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube iconfooterfacebookicon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

To już ostatni nabór wniosków na dotacje do 50 000,00 PLN w ramach działania Małe Projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie obejmuje 80 % wartości projektu, pozostałe 20% może stanowić wkład rzeczowy przekazany przez Wnioskodawcę. Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia 2014 roku, a budżet w ramach naboru wynosi ponad 800 tys. zł. 

Więcej...

Burmistrz Bychawy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. 
 
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem konkurs na dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie) z podanym adresem do korespondencji, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bychawie w terminie 18 dni od dnia ukazania  się ogłoszenia, tj. do dnia 18 sierpnia 2014 r.
 
Treść ogłoszenia (wymagane dokumenty)