Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube iconfooterfacebookicon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Burmistrz Bychawy, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Doradztwa Rolniczego w Bychawie zapraszają wszystkich zainteresowanych rolników na bezpłatny dwudniowy kurs chemizacyjny przeznaczony dla osób, które w przeszłości takiego kursu nie ukończyły.

Termin kursu: 26-27.01.2015 r.
Miejsce kursu: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola.
Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, nocleg oraz świadectwo ukończenia kursu ważne na okres 5 lat. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Bychawie: Ewelina Markowska tel. 661 409 877. Liczba miejsc ograniczona.
Kurs uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin. Zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu wymagane jest przy kontrolach weterynaryjnych, Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Od stycznia 2014 roku każdy rolnik, który korzysta z dopłat obszarowych i wykonuje opryski, ma obowiązek ukończyć taki kurs.

o godz. 9.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
6. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2015 rok.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Pietrzak