Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube iconfooterfacebookicon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 
W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Więcej...

Burmistrz Bychawy przekazuje informację otrzymaną z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do przeprowadzenia na terenie gmin badań pH gleb. W związku z tym, na terenie gminy Bychawa w miesiącach lipiec 2014 - maj 2015 będą prowadzone prace monitoringowe w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych) danych do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Badania posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020 
Burmistrz Bychawy informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2014 r. w terminach:
• od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
• od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosić będzie 81,70 zł × ilość ha użytków rolnych.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 r. wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju.
Pieniądze będą wypłacane w terminach:

od 1 do 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w lutym br.,

od 1 do 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w sierpniu br.,

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM. Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 81 5660004 w. 17.