Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon footerfacebookiconyoutube icon

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Burmistrz Bychawy zaprasza osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” i wpłaciły zaliczkę w kwocie 540 zł na wymianę kotłów na opalane biomasą, do podpisania umowy w dniach od 23 maja do 25 maja br. w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 w godz. od 10.00 do 18.00.
Do Urzędu w celu podpisania umowy na użyczenie budynku do prowadzenia prac budowlano-montażowych powinni stawić się wszyscy właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, na której ma być dokonana wymiana kotła. Koniecznie proszę zabrać ze sobą dowód osobisty!
Osoby, które z ważnych powodów nie mogą przybyć w wyznaczonym terminie do Urzędu, proszone są o kontakt z pracownikami Urzędu pod nr tel. 81 566 00 04 wew. 20 oraz wew. 48 lub a-mailem solary@bychawa.pl w celu ustalenia odpowiedniego dla nich terminu.
Podpisywanie umów odbędzie się w godz. 10.00 – 15.15 w pokoju nr 31 (II piętro), natomiast po godz. 15.15 – w Punkcie Obsługi Interesanta (parter budynku Urzędu).

Szanowni Państwo,

W dniach 4-5 czerwca 2016 roku przez Polskę Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych tradycyjnie organizowana jest Wystawa Zielone Agro Show. W tym roku zawita po raz pierwszy do gminy Ułęż, powiat Ryki, woj. lubelskie. Osoby zainteresowane wyjazdem na wystawę  prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego do p. Danuty Ciechońskiej nr tel. 81 56 60 004 w. 13 do dnia 23 maja do godz. 12.

Gorąco liczymy na Państwa udział w tegorocznej Wystawie.

Do zobaczenia w Ułężu!

2016-05-20 zielone agro show

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszt całego turnusu to 390,00 zł + koszt tansportu.
 
Turnus trwa 2 tygodnie - planowane 4 turnusy w terminach:
 I: 26.06.2016 - 09.07.2016
 II: 10.07.2016 - 23.07.2016
 III: 24.07.2016 - 06.08.2016
 IV: 07.08.2016 - 20.08.2016

W załącznikach znajdą Państwo: informację szczegółową, ogłoszenie, kartę kwalifikacyjną uczestnika wyjazdu do wydruku i w formacie jpg na której są oznaczone pola które należy uzupełnić, oświadczenie rodziców, listę uczestników oraz listę wpłat.
 
Załączniki do pobrania (8 plików, spakowane .ZIP - proszę rozpakować po pobraniu)

Kontakt:
Mariusz Gołębiowski
   Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"
   tel: 507 751 786,  82 576 14 16